МК «Пери»Научно-производственная
компания
peshka-b
peshka-b

Патент на изобретение шашки ПЕШКА