МК «Пери»Научно-производственная
компания

Патент на изобретение шашки ПЕШКА